Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

the-impossible-girl
18:59
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viaazazel azazel
the-impossible-girl
18:59
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaazazel azazel
the-impossible-girl
18:58
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaazazel azazel
the-impossible-girl
18:58
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaazazel azazel
the-impossible-girl
18:58
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaazazel azazel
the-impossible-girl
18:58
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viaazazel azazel
the-impossible-girl
18:57
Reposted fromsowaaa sowaaa viaazazel azazel
18:57
the-impossible-girl
18:57
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viashitsuri shitsuri
18:52

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viashitsuri shitsuri
the-impossible-girl
18:52
Czekała mnie walka. Starcie z tym, co leżało uśpione w mojej duszy.
— Remigiusz Mróz – Czarna Madonna
Reposted fromnyaako nyaako viashitsuri shitsuri
the-impossible-girl
18:51
7054 29bf
Reposted fromxalchemic xalchemic viashitsuri shitsuri
the-impossible-girl
18:49
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
the-impossible-girl
18:45
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul vianiskowo niskowo
the-impossible-girl
18:43
the-impossible-girl
18:41
Nie wiedziałem od czego zacząć.
W sumie to nigdy nie wiem.
Zawsze tkwi we mnie jakaś blokada.
— Zrób mi jakąś krzywdę.
the-impossible-girl
18:39
18:38
7818 1fa9 500

pinoleone:

Margherita

Reposted fromnudes nudes viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

August 13 2017

18:14
2176 bce0 500
the-impossible-girl
18:13
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl