Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

the-impossible-girl
08:27
5328 99fd
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viagabunia gabunia

August 11 2017

the-impossible-girl
19:53
Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.
the-impossible-girl
19:53
7054 29bf
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
the-impossible-girl
19:53
- Co twoim zdaniem decyduje o szczęściu? - Dobrze dobrane leki psychotropowe.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viapikkumyy pikkumyy
the-impossible-girl
19:52
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
the-impossible-girl
19:52
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
the-impossible-girl
19:52
a może by tak to wszystko rzucić i pojechać gdziekolwiek ? mogą być bieszczady 
Reposted fromsewinglover sewinglover viapikkumyy pikkumyy
the-impossible-girl
19:51
19:51
19:50
4190 1af1
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viapannalu pannalu
the-impossible-girl
19:50
Jestem bardzo wrażliwa. Wszystko czuję dużo mocniej.
Zabraniam sobie wielu przyjemności, które kłócą się z moim morale, z moimi zasadami (superego), ponieważ później zabijają mnie wyrzuty sumienia.
Daję do zrozumienia co mocno mnie inspiruje bo jestem szczera i uważam, że tak jest fair.
Są dni, gdy ta walka jest o wiele trudniejsza...
Reposted fromkmj kmj viakmj kmj
the-impossible-girl
19:49
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakmj kmj
the-impossible-girl
19:49
W myślach robię to, na co mam ochotę.
— Solveig Christov - "Na przykład Martin"
Reposted frompuella13 puella13 viakmj kmj
the-impossible-girl
19:49
Tak to już jest na tym świecie, że nie zauważa się tego, co ma się najbliżej.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
the-impossible-girl
19:49
Czasami po prostu trzeba być odważnym. Trzeba być silnym. Czasami nie można ulegać czarnym myślom. Trzeba pokonać te diabły, które wpychają się do twojej głowy i próbują wzbudzić paniczny strach. Przesz naprzód, krok za krokiem, z nadzieją, że nawet jeśli się cofniesz, to tylko trochę, tak że kiedy znowu ruszysz przed siebie , szybko nadrobisz zaległości.
— John Marsden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
the-impossible-girl
19:46
Źle jest. Później jest chwilowo dobrze. Ale potem i tak wszystko się pierdoli.
the-impossible-girl
19:46
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
the-impossible-girl
19:46
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko

August 09 2017

the-impossible-girl
11:16
2967 d0e1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaDagarhen Dagarhen
the-impossible-girl
11:13
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl