Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

17:22
6990 ac7b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viapikkumyy pikkumyy
the-impossible-girl
17:22
the-impossible-girl
17:22
  • me: *assumes i'm bothering everyone i talk to*
  • everyone i talk to: ur not bothering me!!!
  • me: *still lowkey assumes i'm bothering everyone i talk to*
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
13:58
6849 6c2b
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viairmelin irmelin
the-impossible-girl
13:57
Dzisiaj słyszysz: będę zawsze obok, jutro siedzisz znowu sam ze sobą...
— Quebonafide
Reposted fromPatiszon Patiszon viairmelin irmelin
the-impossible-girl
13:56
To, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromjestemaga jestemaga viakmj kmj

June 11 2017

the-impossible-girl
19:33
1002 fbcf
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadrozdzi drozdzi
the-impossible-girl
19:32
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viaorchideaaaa orchideaaaa
the-impossible-girl
19:27
the-impossible-girl
19:12
the-impossible-girl
19:09
6065 2436
Reposted fromlaters laters viaaneth aneth
the-impossible-girl
19:09
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaneth aneth
the-impossible-girl
19:09
A co będzie, gdy za 10 lat wpadniemy na siebie przypadkiem?
— pójdziemy dalej .
Reposted fromzenibyja zenibyja viaaneth aneth
the-impossible-girl
19:08
“ Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało,     a to co miało nadejść, nie nadeszło. ” 
~ Wisława Szymborska
Reposted fromaneth aneth
the-impossible-girl
19:08

Mój mózg jest fabryką strachu. Produkuje bzdury na skalę masową.

— Regina Brett
Reposted fromnivea nivea viaaneth aneth
19:08
0025 e5b3
the-impossible-girl
19:07
I thought I was in a bad mood its been a few years now so I guess this is just who I am
Reposted fromaneth aneth
the-impossible-girl
19:06
Zawsze byłem gotów na koniec,
tylko nie wtedy gdy następował.
— C.Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaaneth aneth
the-impossible-girl
19:06
Chyba zaczynam umierać.
— Eric-Emmanuel Schmitt "Oskar i Pani Róża"
the-impossible-girl
19:05
Nikogo i tak nie obchodzi,
co Cię boli,
z czego się cieszysz,
dlaczego płaczesz.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl