Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

the-impossible-girl
18:32

June 17 2017

15:21
the-impossible-girl
15:15

June 16 2017

the-impossible-girl
12:09
WIESZ CO JEST NAJGORSZE W CZŁOWIEKU? TO, ŻE PAMIĘTA I NAWET GDY BARDZO CHCE, NIE POTRAFI ZAPOMNIEĆ.
Reposted fromoiv13 oiv13 viakmj kmj
the-impossible-girl
12:09

Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.

— Martin Luther King
Reposted fromxalchemic xalchemic viakmj kmj

June 15 2017

the-impossible-girl
18:14
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel "Kraina Prozaca"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
the-impossible-girl
18:13
the-impossible-girl
18:12
6599 10b3
Reposted fromkociesprawy kociesprawy
the-impossible-girl
18:10
0487 cfce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
the-impossible-girl
18:10
4788 bd0f 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viakmj kmj

June 13 2017

the-impossible-girl
11:29
Łatwo jest idealizować kogoś, kogo się prawie nie zna.
— Nicholas Sparks - Szczęściarz
Reposted fromkonwalia konwalia viakmj kmj
the-impossible-girl
11:29
Reposted fromagridoce agridoce vianiskowo niskowo
the-impossible-girl
11:28
Zazwyczaj ludzie zmieniają się z dwóch powodów: albo życie dużo ich nauczyło, albo zbyt wiele razy zostali zranieni
— .
Reposted fromAyumi Ayumi viacytaty cytaty
08:27
1090 4878 500

charleskinbote:

summer more like ugh (mer)

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
the-impossible-girl
08:26
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viaretaliate retaliate

June 12 2017

the-impossible-girl
17:46
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viaprincipessa principessa
the-impossible-girl
17:46
“ I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj. ”
— Bułhakow
Reposted fromlouse louse vialexxie lexxie
the-impossible-girl
17:25

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viakmj kmj
the-impossible-girl
17:23
the-impossible-girl
17:23
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl