Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2017

12:56
0775 1ecc 500

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

the-impossible-girl
12:56
4940 911b 500
Reposted fromewaryst ewaryst viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

March 30 2017

the-impossible-girl
18:10
3881 d5ee
Reposted frommadlenaa madlenaa viajossie jossie
the-impossible-girl
18:09
I don't know what to do
18:08
4018 2d8d 500
Reposted fromedenpath edenpath viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

March 26 2017

08:03
5614 36cf
Reposted fromochgod ochgod viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

March 24 2017

the-impossible-girl
13:47
the-impossible-girl
13:45
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viajossie jossie
the-impossible-girl
13:45
the-impossible-girl
13:44
Nie chcę się obudzić. Chcę spać w nieskończoność. Wtedy nie będę musiała o niczym myśleć.
— Haruki Murakami
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaLove-Life Love-Life

March 22 2017

the-impossible-girl
17:47
Reposted frommuladhara muladhara viaslid0 slid0
17:45
6304 7d4a 500
Reposted fromRaphayella Raphayella viakaat kaat
the-impossible-girl
15:58
mam smutno w głowie
Reposted fromAng3ll Ang3ll viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
15:58
9967 25ad
Reposted fromshitsuri shitsuri viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
the-impossible-girl
15:57
1882 c20b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
the-impossible-girl
15:55
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
the-impossible-girl
15:55
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna vianiskowo niskowo
the-impossible-girl
15:54
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viakarna karna
the-impossible-girl
15:54
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viakarna karna
the-impossible-girl
15:53
Można milczeć i milczeniem kogoś ranić.
— Jan Twardowski - Dłużej niż na zawsze. Nie tylko aforyzmy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl