Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

the-impossible-girl
15:37
5787 edd4
Reposted fromnyaako nyaako viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

March 17 2017

the-impossible-girl
17:44

Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna

— Biały Oleander
Reposted fromdelightedd delightedd via28mm 28mm
17:42
7114 3d81
Reposted fromdeviate deviate viaimpulsivee impulsivee
the-impossible-girl
17:41
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromcarly carly viaimpulsivee impulsivee
the-impossible-girl
17:40
Chłopaku, co Ty masz w sobie tak niezwykłego, że nie potrafię z Ciebie zrezygnować ?
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaimpulsivee impulsivee
the-impossible-girl
17:40
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpulsivee impulsivee
the-impossible-girl
17:40
Jesteśmy strasznie popierdoleni w środku.
— Wharton - "Ptasiek"
Reposted frommoreorless moreorless viaimpulsivee impulsivee
the-impossible-girl
17:40
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viaimpulsivee impulsivee
the-impossible-girl
17:39
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— noc z panem k.
Reposted fromdepresja depresja viaimpulsivee impulsivee
the-impossible-girl
17:39
Udowodnij, że to co robimy ma sens. Nie lubię się niepotrzebnie angażować.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaimpulsivee impulsivee
the-impossible-girl
17:39
wydawało mi się, że zmieni się wszystko a prawda jest taka, że nie zmieniło się nic 
— ja głupia
Reposted fromoutoflove outoflove viaimpulsivee impulsivee
the-impossible-girl
17:39
jedyne co mam to mam dość
— 7:27
Reposted fromoutoflove outoflove viaimpulsivee impulsivee
the-impossible-girl
17:39
Nigdy nie mów prawdy ludziom, którzy na nią nie zasługują.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee
the-impossible-girl
17:39
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo/facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee
the-impossible-girl
17:38
Nie przy­tula się człowieka bez powodu. 
Reposted fromvoty voty viaimpulsivee impulsivee
the-impossible-girl
17:38
i znowu czuję się niepotrzebna 
— 21.53
Reposted fromrisky risky viaimpulsivee impulsivee
the-impossible-girl
17:38
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaimpulsivee impulsivee
the-impossible-girl
17:38
Trochę męczący dzień i trochę źle się czuję. Trochę bardzo.
Reposted fromawakened awakened viaimpulsivee impulsivee
the-impossible-girl
17:38
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee
the-impossible-girl
17:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl