Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

the-impossible-girl
19:24
- Co u ciebie? 
- A dziękuje, wszystko do dupy.
the-impossible-girl
19:23
 Nie mogę uwierzyć, że tak normalnie wyglądam na zewnątrz, choć w środku mam kompletne pobojowisko.
— Suzanne Collins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
the-impossible-girl
19:22
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viadusz dusz
the-impossible-girl
19:22
2954 b49f 500
Pamiętajcie, że to zawsze zaczyna się niewinnie. Zareagujcie na etapie pierwszego obrazka. Mówię wam.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadusz dusz
the-impossible-girl
16:46
8943 8267 500
Reposted fromtfu tfu viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
the-impossible-girl
11:08
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viaawakened awakened

June 26 2017

the-impossible-girl
18:37
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
the-impossible-girl
18:06
6564 3de6
the-impossible-girl
15:21
the-impossible-girl
15:17
2801 af8f
Reposted fromzciach zciach viatobecontinued tobecontinued
the-impossible-girl
15:15
4532 9be0
Gałczyński
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiskowo niskowo
the-impossible-girl
15:14
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę.
— Lisa Schroeder - Falling For You
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianiskowo niskowo
the-impossible-girl
15:14
Ilu ludzi samotnie przemierza życie tylko dlatego, że nie mogą być z tymi, których kochają?
— MJoannaC- “Mężczyzna z tuszem na dłoni”
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamodalna modalna

June 25 2017

the-impossible-girl
19:00
6386 c1d9
Reposted frommyname myname viapersona-non-grata persona-non-grata
the-impossible-girl
19:00
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
the-impossible-girl
08:46
7181 dbc6
Reposted fromfrotka frotka viarisa risa
the-impossible-girl
08:45
Bo mi kur*a pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen
— quebonafide ft. reto - half dead
Reposted fromSalute Salute viapersona-non-grata persona-non-grata

June 24 2017

the-impossible-girl
17:33
5822 6325 500
Reposted fromoutoflove outoflove viatoniewszystko toniewszystko
the-impossible-girl
17:30
Ciężki charakter, wiem, mam z natury, ale
Chcę wierzyć w słońce, nie chcę już wierzyć w chmury
— Pih "Zawsze muszę coś spierdolić" (ft. Peja)
Reposted fromxalchemic xalchemic viasgrialux3 sgrialux3
the-impossible-girl
17:29
Żyj tak, żeby nikt przez ciebie nie płakał.
— Andrzej Mularczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl