Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2016

the-impossible-girl
13:14
Potem płakałam, ponieważ zbyt dużo myślę, zbyt dużo chcę i zbyt dużo martwię się o przyszłość.
— Brittainy C. Cherry
the-impossible-girl
08:49
2897 0c9f
Reposted fromliczbapi liczbapi viasunshines4me sunshines4me

December 07 2016

the-impossible-girl
18:43
Przez niektóre dziewczyny w naszym wieku mam ochotę przytulić swoją mamę i podziękować jej za to, jak mnie wychowała.
— Buziaki mama, taka krypto reklama | tumblr
Reposted fromreal-lies real-lies viablackheartgirl blackheartgirl

December 06 2016

the-impossible-girl
16:26
Reposted fromjasminum jasminum vianiskowo niskowo
the-impossible-girl
12:16

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianiskowo niskowo

December 05 2016

the-impossible-girl
18:44
the-impossible-girl
18:43
- Co to jest katastrofizm? – spytał Łagodny.
- To jest taki sposób myślenia (...). Myśli się wtedy, że wszystko układa się fatalnie, ale że będzie jeszcze gorzej.
— Leopold Tyrmand, "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromcudoku cudoku vianiskowo niskowo

December 04 2016

the-impossible-girl
10:03

December 03 2016

the-impossible-girl
14:05
8587 18d1 500
Reposted fromhagis hagis viamodalnaa modalnaa
the-impossible-girl
14:05
1905 599c

December 02 2016

the-impossible-girl
16:04
the-impossible-girl
16:01
corobisz.gifcorobisz2.gif
Reposted fromidz-pan-w-cholere idz-pan-w-cholere viatulele tulele
the-impossible-girl
07:53
Generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta
— Dorota Masłowska
the-impossible-girl
07:53
9254 16bb
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianokturnal nokturnal

December 01 2016

the-impossible-girl
07:23
A w Nowym Roku? Chcę po prostu czuć się milion razy lepsza.
— znalezionelisty

November 30 2016

the-impossible-girl
14:47
I am waiting i się chyba kurwa nie dowaiting.
— facebook
Reposted fromkajcia kajcia viaune-raconteuse une-raconteuse
the-impossible-girl
14:46
14:46
6089 ed47
Reposted fromdorks dorks vianyaako nyaako

November 28 2016

the-impossible-girl
19:33
3693 7957

November 27 2016

the-impossible-girl
09:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl