Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2017

the-impossible-girl
14:43
4010 3a0b 500
Reposted fromciarka ciarka viaPrzygnebiona Przygnebiona
the-impossible-girl
14:42
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
the-impossible-girl
14:41
Mój mózg jest fabryką strachu. Produkuje bzdury na skalę masową.
— Regina Brett
the-impossible-girl
14:40
the-impossible-girl
14:40
the-impossible-girl
14:39
the-impossible-girl
14:39

January 16 2017

the-impossible-girl
18:04
9411 f3c1
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianiskowo niskowo
the-impossible-girl
18:04
4314 e569 500
the-impossible-girl
18:03
Chciałbym mieć kobietę, z którą bym się mógł wygłupiać. Kobietę kumpla, z którą szedłbym przez życie, robiąc sobie jaja. Taka łajdacka para- to mój ideał.
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
the-impossible-girl
14:42
4709 52ad
Reposted fromAgnee Agnee vianiskowo niskowo
the-impossible-girl
12:18
1455 1249 500
Reposted fromoll oll vialost-in-space lost-in-space
the-impossible-girl
12:15
1055 c53b 500
Reposted frompierdolony pierdolony vianiskowo niskowo

January 14 2017

the-impossible-girl
21:48
the-impossible-girl
20:36
0212 7f67 500
Reposted fromnaiko6 naiko6 vianiskowo niskowo
the-impossible-girl
20:33
3547 2998
Reposted fromsecretoflife secretoflife vianiskowo niskowo
the-impossible-girl
20:30
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— Chylińska
Reposted fromsurvival63 survival63 viatulele tulele
the-impossible-girl
17:08
Kiedyś w końcu nauczę się być obojętna.
the-impossible-girl
17:08
Czy kiedyś będzie bolało mniej?
— 212

January 13 2017

the-impossible-girl
11:09
6493 55d9
Reposted fromgive-me-love give-me-love vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl