Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

the-impossible-girl
19:25
Reposted frombluuu bluuu
19:25
8367 eed2
Reposted fromkostuchna kostuchna viadivi divi
the-impossible-girl
19:25
8741 9f7f
Reposted fromGIFer GIFer viadivi divi
the-impossible-girl
19:25
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadivi divi
19:23
5688 07b5 500
Reposted fromgrumpyswordsman grumpyswordsman viadivi divi

October 15 2017

18:29
Mam pierdoloną znieczulicę, idę przez ulicę
A może leżę i umieram i tak tylko piszę?
A może leżę i umieram bo chcę cię usłyszeć?
Ale codzienność to nie pierdolony koncert życzeń
— Quebonafide ,,Co jest ze mną?” (via bezciebienieistnieje)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadivi divi
18:28
Czasem sam fakt, że otworzyłam oczy i wstałam z łóżka, znaczy tyle samo, co wejście na Mount Everest.
— Jodi Ann Bickley (Bezustannie)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadivi divi
18:28
Ostatnio jedyne na czym mi zależy to położyć się do łóżka, zakopać się w kołdrę i zapomnieć ile razy byłem błędem.
— (via jestem-nikim)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadivi divi
18:27
Schwytana w sidła własnych niepokojących myśli, upadająca, zupełnie sama, bezbronna, raniona, nieufna, chora, cierpiąca, pragnąca śmierci, uwięziona w błędnym kole depresji, torturowana przez własny umysł. Oto ja.
— Kaja Platowska ,,Po prostu mnie przytul” (via bezciebienieistnieje)
18:27
Tak to bywa z osobami cierpiącymi na ataki depresji. Nie jesteś w stanie ciągle się nimi przejmować. W końcu zaczynają cię drażnić.
— Harlan Coben ,,Jedyna szansa” (via bezciebienieistnieje)

October 13 2017

19:30
the-impossible-girl
19:29
  Wiesz, że to minie. Płaczesz, nie możesz złapać oddechu, nie wiesz co masz ze sobą zrobić. Ale to minie. Musisz poczekać na efekty, ale czas jest naprawdę dobrym lekarstwem.
— rozmowa z samą sobą
19:28
19:28
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.

(via kaznat)

Reposted fromkostuchna kostuchna viadivi divi
the-impossible-girl
19:28
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viadivi divi

October 12 2017

the-impossible-girl
18:44
8939 6e61
Reposted frompiehus piehus viamodalna modalna
18:43
0006 3751
Reposted frombrumous brumous viadivi divi
18:43
9670 9aa4 500
Reposted frombrumous brumous viadivi divi
the-impossible-girl
18:41
Reposted fromwszedziesmierc wszedziesmierc viadivi divi
11:28
1875 2809

YEAH. FOR SEVEN FUCKING YEARS, YOU UNGRATEFUL LITTLE SHIT.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl