Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

the-impossible-girl
20:39
the-impossible-girl
09:15
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri vianiskowo niskowo

February 23 2017

the-impossible-girl
15:57
OMG it's full of stars!
the-impossible-girl
15:55
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
the-impossible-girl
15:53
the-impossible-girl
15:53
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski

February 22 2017

the-impossible-girl
11:35
Chyba już taka jestem, że ludzie mnie zostawiają...
the-impossible-girl
11:34
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viairmelin irmelin
the-impossible-girl
11:34
8480 9d8d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin

February 19 2017

the-impossible-girl
20:11

February 18 2017

the-impossible-girl
16:44
7875 c07c 500
Reposted fromMiziou Miziou viairmelin irmelin

February 16 2017

the-impossible-girl
20:45
7145 e5f5
Reposted fromjuliancarax juliancarax viarudosci rudosci
the-impossible-girl
20:43

To się zdarza tylko w literaturze, że on nagle rozumie, że ona jest jego całym światem. 


Reposted frommslexi mslexi viarozmaryn rozmaryn
the-impossible-girl
20:43
3602 ec38
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaWeroniikaa Weroniikaa

February 15 2017

16:48
Komu pękłoby serce, gdyby mnie już nie było?
— (via smutne—oczy)
Reposted fromnoirceur noirceur viaJamesEvans JamesEvans

July 10 2015

the-impossible-girl
20:42
5638 846f 500
Reposted fromcorkapiekarza corkapiekarza viaaniuszka aniuszka
the-impossible-girl
20:42
5904 8b93
Reposted fromhagis hagis viaaniuszka aniuszka
the-impossible-girl
20:41
the-impossible-girl
20:40
1498 a09c 500
the-impossible-girl
20:39
9742 9486
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viaaniuszka aniuszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl