Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2016

the-impossible-girl
18:25
7697 393f 500
the-impossible-girl
18:25
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji
— Halina Poświatowska
the-impossible-girl
18:24
3381 c00f
Reposted fromliczbapi liczbapi viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
the-impossible-girl
18:24
znów się przyzwyczajasz, mała.  wydaje Ci się, że komuś zależy,  a potem masz tylko rozczarowania
— i po co Ci to ?
the-impossible-girl
18:24
kurwa jak mi się żyć nie chce nie wiem ile jeszcze tak wytrzymam
the-impossible-girl
16:33
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik , ale jakby o mnie...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianyaako nyaako
the-impossible-girl
16:30
the-impossible-girl
16:30
- Co Twoim zdaniem decyduje o szczęściu?
- Dobrze dobrane leki.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPrzygnebiona Przygnebiona
the-impossible-girl
16:30
Reposted frommefir mefir viaPrzygnebiona Przygnebiona
the-impossible-girl
16:30
5178 354a 500
8  "Norwegian Wood" H.M 
the-impossible-girl
16:29
4681 a278
Reposted fromtake-care take-care viaPrzygnebiona Przygnebiona
the-impossible-girl
16:29
the-impossible-girl
16:29
4742 2c12
Reposted fromjestemnikim jestemnikim viaPrzygnebiona Przygnebiona
16:26
1230 0963
the-impossible-girl
16:24
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
the-impossible-girl
16:24
Oto już jesień i pora umierać.
— William Shakespeare
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
the-impossible-girl
16:24
Chcę uciec al­bo um­rzeć al­bo się rozjebać. Chcę być śle­py i niemy i nie mieć ser­ca. Chcę się wczołgać do dziury i nig­dy nie wyjść. Chcę zmieść swoje is­tnienie z po­wie­rzchni ziemi. Z po­wie­rzchni je­banej ziemi. 
— James Frey - "Milion małych kawałków"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour

September 27 2016

the-impossible-girl
19:08
the-impossible-girl
19:04
7194 0412 500
Reposted frompablafiorella pablafiorella
the-impossible-girl
16:45
grafika ball, ball gown, and dancing
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl