Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

the-impossible-girl
06:33
the-impossible-girl
06:29
Pogubiłam się już w liczbie rozczarowań.
Reposted fromborn2die born2die viapikkumyy pikkumyy
the-impossible-girl
06:26
6787 d855
Reposted fromxalchemic xalchemic viarisa risa
the-impossible-girl
06:25
" Czytelnik może żyć życiem tysiąca ludzi zanim umrze. (...) Człowiek, który nie czyta, ma tylko jedno życie". "Taniec ze smokami" George R. R. Martin
Reposted frommodalna modalna

September 16 2017

the-impossible-girl
18:53
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaSkydelan Skydelan
the-impossible-girl
18:52
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
08:34
the-impossible-girl
08:33
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viairmelin irmelin

September 15 2017

the-impossible-girl
18:43
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viapersona-non-grata persona-non-grata
18:42
the-impossible-girl
18:42
the-impossible-girl
18:39
18:39
5086 87a5 500
the-impossible-girl
18:36
the-impossible-girl
18:36
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viapikkumyy pikkumyy
18:34
6263 b0e2 500

patientvibes:

I’ve been redrawing this scene everyday. there’s something special about the mountains at night.

Comics // Instagram 

the-impossible-girl
08:44

September 11 2017

the-impossible-girl
05:46
To nie tylko inni muszą mnie znosić. Ja sam muszę siebie samego znosić i nie idzie mi to wcale łatwo.
— Marek Hłasko, "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaretaliate retaliate

September 10 2017

the-impossible-girl
08:50
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
the-impossible-girl
08:49
9001 a5e7
Reposted fromoll oll viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl