Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

the-impossible-girl
18:59

Niech mi pani wyzna, czy nie wydaje się pani niekiedy, że pęka pani pod naciskiem niewypowiedzianych słów?

— Margaret Mitchell "Przeminęło z wiatrem"
Reposted fromlululemony lululemony
the-impossible-girl
16:27
the-impossible-girl
16:26
Szukam jutra, ale wczoraj znowu dręczy w snach
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viadancingwithaghost dancingwithaghost
the-impossible-girl
12:36
1863 83af
Reposted fromMiziou Miziou viatediousuncle tediousuncle

April 18 2018

the-impossible-girl
19:06
the-impossible-girl
19:04
the-impossible-girl
19:03
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
the-impossible-girl
19:03
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
the-impossible-girl
19:01
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viastarryeyed starryeyed
the-impossible-girl
19:01
Reposted fromshakeme shakeme viastarryeyed starryeyed
the-impossible-girl
19:01
6532 2563
Reposted fromclerii clerii viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

April 17 2018

the-impossible-girl
19:12
1152 8d73 500
Reposted fromEkran Ekran viajossie jossie

April 15 2018

the-impossible-girl
16:21
8515 2426 500
the-impossible-girl
16:20
the-impossible-girl
16:20
3213 6049
the-impossible-girl
16:19
0957 bba7 500
Reposted fromla-lu la-lu viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
16:19
Moje życie było samotne, przez nikogo nie rozumiane i nikomu niepotrzebne.
— Marina Rowan
the-impossible-girl
16:18
the-impossible-girl
16:18
the-impossible-girl
16:18
Moje plany są jak nogi: zawsze kończą się w dupie
Reposted fromakward akward viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl