Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

the-impossible-girl
18:19
Empatia u niektórych kończy się na "ja też".
the-impossible-girl
18:18
the-impossible-girl
18:17
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny
— Mały Książe
the-impossible-girl
18:17
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
the-impossible-girl
18:16
7888 f0ba
the-impossible-girl
18:15
the-impossible-girl
18:15
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
18:15

kurlikowskaa:

Skrzywdzenie kogoś zajmuje minutę,
ale czasami naprawa tego zajmuje całe życie.

Reposted frommakswilczur makswilczur viarisa risa
the-impossible-girl
18:14
5820 4bae 500
the-impossible-girl
18:14
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
Reposted fromscorpix scorpix viarisa risa
the-impossible-girl
18:13
Reposted fromiminlove iminlove viaamelinowa amelinowa
the-impossible-girl
18:13
7598 2225
Reposted fromkarahippie karahippie viaamelinowa amelinowa

August 17 2017

the-impossible-girl
19:05
9301 ef10 500
Hannibal S03E04
the-impossible-girl
19:05
3625 bb32
Reposted fromoiv13 oiv13 viaazazel azazel
the-impossible-girl
19:05
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaazazel azazel
the-impossible-girl
19:05

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viaazazel azazel
the-impossible-girl
19:04
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
Reposted fromSalute Salute viaazazel azazel
the-impossible-girl
19:03
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaazazel azazel
19:03
I wiesz co najbardziej zabolało? To że dałem z siebie wszystko, a to wciąż za mało
— (via i-like-to-sufferr)
Reposted frommakswilczur makswilczur viaazazel azazel
the-impossible-girl
19:03
Niektórzy ludzie twierdzą, że zawsze trzeba walczyć do końca. Pomimo wszystko, wbrew sobie i wszystkiemu. Może mają rację. Ja jednak uważam, że każda walka ma swój koniec. Czasami i Ty musisz przestać walczyć. Nie z powodu dumy, lecz z szacunku do siebie. Po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Nie czekaj na cud. Pieprzonych cudów nie ma…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromwaflova waflova viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl