Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2016

the-impossible-girl
17:26
8490 ff4b
Reposted fromugly-or-ugly ugly-or-ugly viadeadly deadly
the-impossible-girl
17:22
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted fromoiv13 oiv13 viadonttrustme donttrustme
the-impossible-girl
16:55
3111 3d59 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapl pl
the-impossible-girl
16:54
the-impossible-girl
16:54
Potem płakałam, ponieważ zbyt dużo myślę, zbyt dużo chcę i zbyt dużo martwię się o przyszłość.
— Brittainy C. Cherry
the-impossible-girl
16:51
the-impossible-girl
08:07
0520 43bd
Reposted fromNajada Najada viapesymista pesymista

October 25 2016

the-impossible-girl
19:37
0329 8fa0 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk
the-impossible-girl
15:51
9541 f911 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk vialovemyself lovemyself
the-impossible-girl
09:44

October 24 2016

the-impossible-girl
18:21
Oddałabym nie wiem co, żeby mi to przeszło i żeby mnie cokolwiek zaczęło znowu obchodzić, żeby mi się coś chciało(…) Nie mogę sobie wyobrazić, że w ogóle będzie jakiś dalszy ciąg. Nie wiem co ze sobą zrobić.
— Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory Listy na wyczerpanym papierze
the-impossible-girl
18:16
the-impossible-girl
17:38
8203 aa5a 500
the-impossible-girl
17:35
8611 9f90
Reposted fromugly-or-ugly ugly-or-ugly
the-impossible-girl
16:46
the-impossible-girl
10:26
6601 c835
Reposted fromugly-or-ugly ugly-or-ugly
the-impossible-girl
10:24
6463 c3d6
Reposted fromugly-or-ugly ugly-or-ugly
the-impossible-girl
10:24
the-impossible-girl
07:03
5634 8741
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viadusz dusz
the-impossible-girl
07:02
9453 1050 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaa-antimatter a-antimatter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl